KC Bunschoten zamelt herbruikbare goederen (goedzooi) in. In totaal werd in het eerste half jaar van 2019 191.171 kg ingezameld waarvan 171.171 kg als product of grondstof is hergebruikt. Dit geeft een milieurendement van 89.5%

Inzameling grof vuil

Het KringloopCentrum haalt in opdracht van de gemeente Bunschoten uw overtollige goederen op.

Voor de voorwaarden zie onder: "OVER ONS"  >  "INNAME VOORWAARDEN"

©2019 Kringloop Centrum Bunschoten
voorwaarden | disclaimer