Het Kringloop Centrum is door de Lock down tot en met 9 Februari gesloten. Net als u hopen wij natuurlijk van harte dat we u daarna weer kunnen verwelkomen. In de tussentijd hebben wij onze winkel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor u. Samen hebben we hard gewerkt de Lock down door te komen. We hopen u zo snel mogelijk weer te zien in onze winkel.

Missie en visie

 

 
Missie
De missie van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten:
·         inzamelen, scheiden, verkopen en recyclen van gebruikte goederen en materialen
·         begeleiden van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
 
Visie en hoofddoelen
Vanuit de missie, onze interne kracht en de ontwikkelingen zien wij een duidelijke plaats weggelegd voor KringloopCentrum Baarn-Bunschoten in de samenleving. Deze plaats willen we verder uitbouwen door nog nadrukkelijker aan te sluiten bij de behoeften van onze belanghebbenden. Dit betekent keuzes maken en verder professionaliseren van onze organisatie.
 
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten werkt hard aan de volgende doelen:
*  Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
*  Professionele ontwikkeling van mensen en zorg voor mensen
*  Veel product-hergebruik van goederen en materialen
*  Win-win samenwerking met stakeholders
*  Financiele continuiteit.
 
Uitgangspunten
De visie, het beleid en de doelstellingen van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
*  milieu- en klanteisen staan centraal
*  transparantie voor interne en externe belanghebbende partijen
*  betrokkenheid van alle medewerkers bij het kringloopcentrum
*  bewustzijn bij de medewerkers van de invloed van de werkzaamheden op de prestaties van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten
*  continue verbetering van de milieuprestaties
*  preventie van milieubelasting
*  naleving van (milieu)wet- en regelgeving.
 
Kernwaarden
Om onze missie te kunnen realiseren vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers handelen volgens onze kernwaarden (DORS): duurzaam, ontwikkelbereidheid, respectvol en samenwerkend.
Deze waarden vult KringloopCentrum Baarn-Bunschoten als volgt in:
 
Duurzaam
 
:
Nastreven dat zo veel mogelijk afval wordt hergebruikt en zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gehandeld.
Ontwikkelingsbereidheid
 
:
Positief staan tegenover het ontwikkelen van jezelf ten behoeve van ‘verder komen’ van jezelf en KringloopCentrum Baarn-Bunschoten.
Respectvol
 
:
Open en eerlijk zijn naar klanten en de mensen met wie je werkt in al hun verschillen, op basis van gelijkwaardigheid.
Samenwerkend
:
Betrokken zijn bij KringloopCentrum Baarn-Bunschoten en de bereidheid hebben om samen te werken met collega’s en klanten daar waar KringloopCentrum Baarn-Bunschoten voor staat en aan wil werken.
 
 
 
©2021 Kringloop Centrum Bunschoten
voorwaarden | disclaimer