Contant betalen blijft mogelijk vanaf 1 juli 2021 bij KringloopCentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk. Bestuur en medewerkers van het KringloopCentrum hebben kennis genomen van de problemen die voor een groep mensen ontstaat indien alleen nog maar gepind kan worden. Dat willen wij niet, en om die reden blijft ook vanaf 1 juli de mogelijkheid bestaan om in onze kringloopwinkels contant af te rekenen. Pinnen is de belangrijkste manier om te betalen. Wij willen echter contant betalen als uitzondering accepteren voor die mensen die geen andere mogelijkheid hebben. Dus vanaf een juli: contant mag maar pinnen heeft de voorkeur.

Missie en visie

 

Missie
Alle goederen een tweede leven geven.De missie van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten:
·         Inzamelen, scheiden, verkopen en recyclen van gebruikte goederen en materialen
·         Begeleiden van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Visie en hoofddoelen
Vanuit onze missie, de interne kracht en de ontwikkelingen merken wij dat er een duidelijke plaats is weggelegd voor KringloopCentrum Baarn in de samenleving. Deze plaats willen we verder uitbouwen door nog nadrukkelijker aan te sluiten bij de behoeften van onze belanghebbenden. Dit betekent keuzes maken en het verder professionaliseren van onze organisatie.

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten werkt hard aan de volgende doelen:
*  Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
*  Professionele ontwikkeling van mensen en de zorg voor mensen
*  Veel product-hergebruik van goederen en materialen
*  Win-win samenwerking met stakeholders
*  Financiele continuiteit en stabiliteit

Uitgangspunten
De visie, het beleid en de doelstellingen van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
*  Milieu en klanteisen staan centraal
*  Transparantie voor interne en externe belanghebbende partijen
*  Betrokkenheid van alle medewerkers bij het kringloopcentrum
*  Bewustzijn bij de medewerkers van de invloed van de werkzaamheden op de prestaties van 
   KringloopCentrum Baarn-Bunschoten
*  Constante verbetering van de milieuprestaties
*  Preventie van milieubelasting
*  Naleving van (milieu)wet en regelgeving

Kernwaarden
Om onze missie te kunnen realiseren vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers handelen volgens onze kernwaarden (DORS):
duurzaam, ontwikkelbereidheid, respectvol en samenwerkend.


Deze waarden vult KringloopCentrum Baarn-Bunschoten als volgt in:
 
Duurzaam : Nastreven dat zo veel mogelijk afval wordt hergebruikt en zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gehandeld.
Ontwikkelingsbereidheid : Positief staan tegenover het ontwikkelen van jezelf ten behoeve van ‘verder komen’ van jezelf en KringloopCentrum Baarn-Bunschoten.
Respectvol : Open en eerlijk zijn naar klanten en de mensen met wie je werkt in al hun verschillen, op basis van gelijkwaardigheid.
Samenwerkend : Betrokken zijn bij KringloopCentrum Baarn-Bunschoten en de bereidheid hebben om samen te werken met collega’s en klanten daar waar KringloopCentrum Baarn-Bunschoten voor staat en aan wil werken.


  
 
 
 
©2021 Kringloop Centrum Bunschoten
voorwaarden | disclaimer